Cooperatie oprichten
Niet Aansprakelijk Coöperatie BV NV

Personenvennootschap


Personenvennootschap volgens BW Boek 7 Titel 13.


Bij brief van 5 september 2011 heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie de Eerste Kamer laten weten dat hij voornemens is het wetsvoorstel inzake personenvennootschappen in te trekken. Met de personenvennootschappen wordt gedoeld op de maatschap, de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CV).

Ter opfrissing van het geheugen: het wetsvoorstel beoogde de regelgeving rondom maatschap, VOF en CV te moderniseren onder andere door:

  • het onderscheid tussen de openbare vennootschap en de stille vennootschap te laten vervallen,
  • het aansprakelijkheidsregime voor maatschappen te wijzigen en
  • rechtspersoonlijkheid mogelijk te maken (waardoor vastgoed en aandelen op naam van de personenvennootschap kon worden gezet).

Hoge kosten
Reden voor de intrekking is volgens de minister dat de voorgenomen wetgeving weinig steun heeft gekregen van ondernemers. Zij zouden geen behoefte hebben aan de nieuwe personenvennootschappen en vrezen dat de invoering van de wetsvoorstellen tot hoge kosten zou leiden.

Juiste beslissing
Een nieuwe wet had kunnen zorgen voor een integrale regeling van de overeenkomst van vennootschap, waarmee veel duidelijkheid zou zijn geschapen. “Dit is naar onze mening een gemiste kans om de huidige sterk verouderde wetgeving nu eindelijk eens te vervangen”. Vóór het intrekken van het wetsvoorstel pleit daarentegen dat de creatie van een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid na het succes van de MKB-Coöperatie en de toekomstige invoering van de Flex-BV eigenlijk overbodig is geworden.!”

Gevolgen intrekking?
Fiscaal gezien heeft de intrekking van het wetsvoorstel niet zoveel gevolgen. Alleen voor de overdrachtsbelasting was er een aantal nieuwe, relatief ingewikkelde, bepalingen opgenomen. Deze blijven u nu bespaard.

Bouw en Ontwerp We Are Konzept
Vaak bekeken pagina's: