Notarieel vastleggen

Net als een BV, moet een coöperatie worden opgericht bij notariële akte. Voor een VOF of een Maatschap is dat geen vereiste maar wel wenselijk. Een coöperatie moet minstens twee oprichters hebben. U kunt de coöperatie oprichten samen met uw partner/familielid/vriend(in) of een andere onderneming. Via een reglement (statuten) regelt u de onderlinge eigendomsverhouding (kan 50%-50% zijn of 75%-25% of 99%-1%, net hoe u het samen overeenkomt).

De oprichters van de coöperatie hoeven geen verklaring van bezwaar van de Minister van Justitie te overleggen. Hierdoor kan de oprichting van een coöperatie wat sneller en goedkoper verlopen dan de oprichting van een BV. Anders dan bij een BV zijn de leden van een coöperatie niet wettelijk verplicht om geld of goederen in te brengen. De statuten kunnen wel een bijdrage – bijvoorbeeld in de vorm van ledenkapitaal – verplicht stellen of stemrecht koppelen aan een bijdrage. Het bestuur beheert het vermogen en vertegenwoordigt de coöperatie naar buiten toe. Daarnaast beslist het bestuur over de toetreding van nieuwe leden. De bestuurders van de coöperatie zijn, evenals de bestuurders van de BV, in beginsel in privé niet aansprakelijk voor schulden van de coöperatie. De zogenaamde anti-misbruik wetgeving doorbreekt dit uitgangspunt: bij opzet of grove nalatigheid bij faillissement en het niet betalen van belastingen en sociale premies is de bestuurder in privé wel aansprakelijk voor zover dit aan hem of haar te wijten is.

De VOF is geen rechtspersoon. De zakelijke crediteuren kunnen zich met voorrang ten opzichte van de privé-crediteuren van de vennoten, verhalen op het vermogen van de VOF. Elke vennoot is (ook in privé) tegenover een zakelijke crediteur volledig aansprakelijk voor schulden van VOF. Een vennoot die een dergelijke schuld betaald heeft, kan dit in beginsel onderling verrekenen met zijn mede-vennoten.
Bouw en Ontwerp We Are Konzept
Vaak bekeken pagina's: