Cooperatie oprichten
Niet Aansprakelijk Coöperatie BV NV

De naamloze vennootschap (N.V.)

Net als de B.V. is de N.V. een vennootschap waarvan het kapitaal in aandelen is verdeeld. Een belangrijk verschil met de B.V. is dat die aandelen overdraag baar zijn. Zoals hiervoor bij de B.V. is vermeld, moet in de statuten van de B.V. een zogenaamde blokkeringsregeling worden opgenomen. In de statuten van een N.V. mág een dergelijke regeling worden opgenomen. Verder kan de N.V. overdraagbare aandelen aan toonder uitgeven, die verhandeld kunnen worden via de beurs.

Oprichtingsvereisten
Aan de oprichting van een N.V. worden vrijwel dezelfde eisen gesteld als aan de oprichting van een B.V. Het minimumkapitaal van de N.V. ligt echter hoger dan dat van de B.V., namelijk op € 45.000. Net als voor de B.V. geldt voor de N.V. de verplichting tot het opstellen en openbaar maken van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel. Ook hier geldt dat de eisen die de wet hieraan stelt, afhangen van de grootte en omvang van de onderneming.

Bron: KvK
Bouw en Ontwerp We Are Konzept
Vaak bekeken pagina's: