Cooperatie oprichten
Niet Aansprakelijk Coöperatie BV NV

Praktijkinformatie MKB-Coöperatie

De ondernemer in het midden- en kleinbedrijf (MKB) kan voor de uitoefening van zijn bedrijf uit verschillende rechtsvormen kiezen. Voor de situatie waarin twee of meer ondernemers (kunnen partners van elkaar zijn) gezamenlijk een bedrijf uitoefenen, zijn de Vennootschap onder Firma en de Maatschap de meer bekende vormen. Echter, de laatste jaren komt de eigenaarscoöperatie als rechtsvorm voor bedrijven steeds meer in de belangstelling bij ondernemers.

Coöperaties zijn er in alle soorten en maten;


Twee personen (natuurlijke personen en/of rechtspersonen) kunnen een coöperatie oprichten, maar ook 3000 bedrijven kunnen zich verenigen (verbinden) in een coöperatie. Dit laatste is bijvoorbeeld bij Bloemenveiling FloraHolland UA in het Westland het geval. Deze coöperatie is goed voor een omzet van meer dan 4,15 miljard Euro (2011). FloraHolland heeft ruim 5.000 leden.

Met dit voorbeeld willen we aangeven dat de coöperaties onderling sterk van elkaar kunnen verschillen. Zij hebben echter één gemeenschappelijk kenmerk en dat is het coöperatieaspect. In deze praktijkinformatie van LexLogic geven wij in kort bestek een beeld van wat een MKB-Coöperatie is, welke specifieke aspecten aan de coöperatie verbonden zijn en wat de opvallendste verschillen zijn met de VOF en de BV. De bijgevoegde presentatie geeft u een uitgebreid inzicht in de civielrechtelijke opbouw van een eigenaarscoöperatie.

Juridisch fundament;


Wie onderneemt loopt risico’s. Het is daarom goed om extra aandacht te besteden aan de rechtsvorm van uw (toekomstige) onderneming of samenwerkingsverband met andere ondernemers. In een aantal rechtsvormen is er namelijk geen scheiding tussen de economische activiteiten en de juridische aansprakelijkheid van de natuurlijke personen in een onderneming. Hierdoor is de ondernemer in veel gevallen hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel en loopt onnodig veel risico. Als een rechtspersoon lid is geldt die uitsluiting van aansprakelijkheid ook. In bijgaand vergelijkingsoverzicht ziet u in één oogopslag in welke rechtsvormen de uitsluiting van de persoonlijke aansprakelijkheid beter geregeld is.
Bouw en Ontwerp We Are Konzept
Vaak bekeken pagina's: