Samenwerkingen

Samenwerking met andere (rechts)personen met behoud van eigen rechtsvorm


Voorbeelden waarin deze samenwerking duidelijk zichtbaar is, zijn o.a. (huis)artspraktijken, gezondheidscentra en winkeliersverenigingen. Voorbeelden waaraan u misschien niet meteen denkt zijn creatieve en/of culturele samenwerkingsvormen, en bundeling van publiek- en privaatrechtelijke activiteiten. In een dergelijk samenwerkingsverband kunt u als ondernemer deelnemen met behoud van uw eigen rechtsvorm. Het is raadzaam om binnen het samenwerkingsverband privé en zakelijke risico’s zo veel als mogelijk uit te sluiten. Daarnaast is het kostenaspect van belang. De coöperatie gaat uit van een samenwerkingsvorm, terwijl dit uitgangspunt bij een bv/nv ontbreekt. Doordat binnen een coöperatie een grote flexibiliteit ten aanzien van de inhoud van de overeenkomsten met de leden bestaat is deze rechtsvorm uitermate geschikt voor samenwerkingen.
Bouw en Ontwerp We Are Konzept
Vaak bekeken pagina's: