Cooperatie oprichten
Niet Aansprakelijk Coöperatie BV NV

De Eenmanszaak

Als u een eenmanszaak start, dan wel hebt gevestigd bent u zowel eigenaar als ondernemer met hoofdelijke aansprakelijkheid voor het geheel van de onderneming. U kunt naar eigen inzicht handelen en beslissingen nemen. In een eenmanszaak kunnen wel meer mensen werken. Want u kunt natuurlijk altijd personeel in dienst nemen. Ter illustratie: medio 2010 zijn slechts 30% van de ZZP-ers als Eenmanszaak door de Fiscus geaccepteerd.

Oprichtingsvereisten
De oprichting van een eenmanszaak is vormvrij. Er hoeft geen akte te worden opgemaakt. Inschrijving van de eenmanszaak in het handelsregister is verplicht. Vanaf 1 juli 2008 zijn ook de vrije beroepen inschrijfplichtig.

Aansprakelijkheid
De eigenaar is zelf aansprakelijk voor alle handelingen en vermogensaangelegenheden. Schuldeisers (crediteuren) van de onderneming kunnen zich verhalen op uw privé-vermogen en privé-schuldeisers kunnen zich op de bezittingen van de onderneming verhalen. Kortom, er is geen verschil tussen de huishoudportemonnee en de kassa van de zaak. Dit betekent dat als de zaak failliet gaat, ook de eigenaar failliet gaat.

Huwelijkse voorwaarden
Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, vallen ook de bezittingen van de echtgenoot onder de aansprakelijkheid. Door het opstellen van huwelijkse voorwaarden en de strikte naleving daarvan, kunt u dit voorkomen. Vaak worden de huwelijkse voorwaarden echter ontkracht doordat banken de echtgenoot laten meetekenen voor leningen. De echtgenoot kan dan toch aansprakelijk worden gesteld.
Bouw en Ontwerp We Are Konzept
Vaak bekeken pagina's: