Wettelijke omschrijving coöperatie

Twee personen (natuurlijke personen en/of rechtspersonen) kunnen een coöperatie oprichten, maar ook 6000 bedrijven kunnen zich verenigen (verbinden) in coöperatie zoals bij de Bloemenveiling Holland in het Westland het geval is.

Wettelijke omschrijving coöperatie


De wettelijke omschrijving van een coöperatie luidt:

BW2:53 lid 1 Burgelijk Wetboek
“De coöperatie is een bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging. Zij moet zich blijkens de statuten ten doel stellen in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten, anders dan van verzekering, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen behoeve uitoefent of doet uitoefenen.”

Als we deze definitie lezen komt een aantal aspecten naar voren:

  • de coöperatie is mede gebaseerd op het verenigingsrecht;
  • met een omschreven doel;
  • die overeenkomsten aangaat met de leden;

  • en een bedrijf uitoefent.
Bouw en Ontwerp We Are Konzept
Vaak bekeken pagina's: