Relatieve vergelijking

Relatieve vergelijking van belangrijkste rechtsvormen
Eenmanszaak
VOF
Maatschap
BV
MKB Coöperatie
Kenmerken• Eén eigenaar
• Natuurlijk   persoon
• Natuurlijke personen, vennoten genoemd • Bundeling van eenmanszaken (natuurlijke personen)
• Worden maatschapsleden genoemd
• Eén of meer aandeelhouders• Twee of meer leden.
• Diverse natuurlijke personen en/of rechtspersonen kunnen lid zijn
Rechtspersoon*

• Nee

• Nee

• Nee

• Ja

• Ja

Bestuur

• Eigenaar

• Vennoten

• Maten• Directie

• Bestuur

Aansprakelijkheid

• Zakelijk en privé voor het geheel
• Eigenaar is hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel

• Zakelijk en privé per vennoot verbonden
• Vennoten zijn elk hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel, ook met hun privévermogen
• Maten zijn ieder voor een gelijk deel aansprakelijk, ook met privévermogen• Niet in privé aansprakelijk, behalve bij wanbeheer.

• Bij Uitgesloten Aansprakelijkheid (UA) zijn  de leden niet met hun privévermogen aansprakelijk 

Oprichting

• Vormvrij
• Inschrijven bij KvK

• Vormvrij
• Inschrijven bij KvK.
• VOF-akte opmaken
• Vennootschaps-contract opstellen (is niet verplicht, wel sterk aan te raden).

• Vormvrij
• Elke maat moet zich inschrijven bij KvK.
• Maatschapscontract opstellen (is niet verplicht, wel sterk aan te raden).

• Inschrijven bij KvK
• Notariële akte (statuten)
• Oprichtingskapitaal
niet meer noodzakelijk
 

• Inschrijven bij KvK
• Notariële akte (statuten)
• Huisreglement opstellen.
• Geen ministeriële verklaring van "geen bezwaar" vereist.

Bijzondere verplichtingen

• Jaarrekening maken en deponeren bij KvK
• Maandelijks aangifte en betaling loonheffing

• Jaarrekening maken en deponeren bij KvK
• Aangifte loonheffing indien sprake van NPP leden

Belastingen

• Inkomstenbelasting (toptarief 52%)
• Ondernemersaftrek **

• Inkomstenbelasting (toptarief 52%)
• Ondernemersaftrek **
• Vennoten zijn ieder afzonderlijk ondernemer voor belastingdienst, maar voor investeringen en de BTW is de VOF als geheel ondernemer.

• Inkomstenbelasting (toptarief 52%)
• Ondernemersaftrek **
• Maten zijn ieder afzonderlijk ondernemer voor belastingdienst, maar voor investeringen en voor de BTW is de maatschap als geheel ondernemer.

• Vennootschapsbelasting (toptarief 25%)
• Inkomstenbelasting over salaris DGA (top 52%)
• Box 2 regime
• Dividendbelasting (niet aftrekbaar van winst)
• Géén ondernemers-aftrek**

• Vennootschapsbelasting (toptarief 25%)
• Inkomstenbelasting voor NPO leden (3.5 en 3.4 IB) (eigenaren)
• Box 2 regime
• Verlengstukwinst = aftrekbaar van de winst
• Elke eigenaar-ondernemer volledige ondernemersaftrek **

Sociale zekerheid

• Geen werknemers- verzekeringen
• Wel FOR mogelijk

• Geen werknemers- verzekeringen
• Wel FOR mogelijk

• Geen werknemers-verzekeringen
• Wel FOR mogelijk

• DGA valt niet onder de werknemers-verzeke- ringen (tenzij sprake van onder-geschiktheid).
• Pensioen via BV

• NPO-leden (= eigenaren) vallen niet onder werkne mersverzekeringen
• NPP-leden doorgaans wel. (=dienstverband) wel
• Stamrecht via Coöperatie

Kosten

• Bijdrage KvK, ca. € 60 p/jr

• Bijdrage KvK, ca. € 100 p/jr

• Bijdrage KvK, ca. € 60 per maat p/jr.
• Maatschapscontract

• Bijdrage KvK, ca. € 150 p/jr
• Oprichtingskosten
• Geen Oprichtings-kapitaal
• Opmaak jaarrekening***

• Bijdrage KvK, ca. € 150 p/jr
• Oprichtingskosten
• Geen kapitaals-vereiste
• Opmaak jaarrekening***

Continuïteit

• Voortbestaan gekoppeld aan leven eigenaar

• Vennootschaps-contract
• Voortbestaan gekoppeld aan leven vennoten.

• Voortbestaan gekoppeld aan leven maten.

• Rechtspersoon kan zelfstandig blijven voortbestaan.• Rechtspersoon kan zelfstandig blijven voortbestaan
Bijzonderheden• Strikte regels voor fiscaal ondernemersschap.

• Nieuwe wetgeving die invloed heeft op deze rechtsvorm in ontwikkeling
• Wordt vaak man/vrouw-
firma genoemd.

• Nieuwe wetgeving die invloed heeft op deze rechtsvorm in ontwikkeling• Het omslagpunt in de nettowinst om te kiezen voor een BV ligt globaal bij € 70000.• Omslagpunt bij coöperatie al vanaf € 0,- inkomen.
• Oprichting vergt weinig tijd
Bouw en Ontwerp We Are Konzept
Vaak bekeken pagina's: