Bedrijfseconomisch

  • Het ondernemerschap bergt vele economische risico's in zich, waaronder een groot aantal aansprakelijkheden. Bij de analyse van uw bedrijf moet dan ook duidelijk worden waarom de onderneming in de vorm van een rechtspersoon moet worden gedreven (‘risico-omsingeling’)
  • De keuze van de rechtspersoon moet mede worden bepaald door zijn eenvoud. Door de lage toetredingsdrempel is de coöperatie verreweg de meest voor de hand liggende keuze
  • De coöperatie kent geen vermogenseis, bedrijfsvermogen is strikt juridisch gescheiden van het privévermogen; alle verbintenissen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen komen voor rekening en risico van de coöperatie (bij de UA status).
Bouw en Ontwerp We Are Konzept
Vaak bekeken pagina's: