Wat is een cooperatie

De wettelijke omschrijving in het Burgerlijk Wetboek BW-2:53 Lid 1 van een coöperatie luidt: De coöperatie is een bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging. Zij moet zich blijkens de statuten ten doel stellen in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten, anders dan van verzekering, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen behoeve uitoefent of doet uitoefenen. En zo verder...
Bouw en Ontwerp We Are Konzept
Vaak bekeken pagina's: