UA, BA en WA

Elke coöperatie legt in haar statuten vast, hoe de aansprakelijkheid verdeeld is bij haar bestaan en bij de ontbinding van de coöperatie. Er zijn drie mogelijkheden:
  • Bij uitgesloten aansprakelijkheid (UA) zijn de leden niet aansprakelijk voor het tekort;
  • Bij beperkte aansprakelijkheid (BA) zijn de leden verplicht bij te dragen in het tekort tot een in de statuten vermeld niveau;
  • Bij wettelijke aansprakelijkheid (WA) zijn de leden voor gelijke delen (tenzij de statuten een andere verdeelsleutel bevatten) aansprakelijk voor het tekort.

De coöperatie moet een bedrijf uitoefenen en aldus in bepaalde stoffelijke (economische) behoeften van de leden voorzien. De coöperatie kan in elke gewenste bedrijfstak activiteiten ontwikkelen. Zo zijn er allerlei inkoopcoöperaties waar leden goederen of diensten kunnen aanschaffen tegen een gunstiger prijs. Dit, vanwege het in de coöperatie gebundelde inkooppotentieel en de daaruit voortvloeiende kostenreductie. Coöperatieve banken verlenen de leden kredieten. Productiecoöperaties, zoals in de zuivelsector bestaan, kopen grondstoffen van leden en vervaardigen daar vervolgens weer producten uit. De eigenaarscoöperatie is veelal een kleine coöperatie in het MKB en vertegenwoordigt een grote diversiteit van ambachten en diensten.
Bouw en Ontwerp We Are Konzept
Vaak bekeken pagina's: