Oprichting cooperatie

De coöperatie is een universele rechtsvorm die opkomt voor de materiële belangen van haar leden, door overeenkomsten met hen af te sluiten. Bij de coöperatie mag winst worden uitgekeerd aan de leden. Er zijn meerdere soorten coöperaties. De eigenaarscoöperatie, ondernemerscoöperatie en de werknemerscoöperatie zijn in de praktijk voor ondernemers in het MKB de belangrijkste aanwezige vormen van een coöperatie.
  • eigenaarscoöperatie

  • ondernemerscoöperatie
  • werknemerscoöperatie


De eigenaarscoöperatie


De eigenaarscoöperatie is een coöperatie waarin de eigendom van het bedrijf centraal staat en van waaruit een inkomen gegenereerd kan worden. De hoedanigheid van de leden kunnen zijn, natuurlijk persoon ondernemer (NPO), een rechtspersoon (RPO) of een natuurlijk persoon niet-ondernemer (NPP). Tenslotte kunnen ook andere coöperaties (CPO) lid zijn. Werk, Inkomen en Welstand (W.I.W.) zijn hier de voornaamste kenmerken te kiezen voor het ondernemerschap van de NPO’s. Kortom W.I.W. is een begrip in het MKB.

De ondernemerscoöperatie


De ondernemerscoöperatie is een coöperatie waarbij alle leden zelf (voor eigen rekening) een bedrijf (onderneming) uitoefenen. Voorbeelden zijn de inkoopcoöperatie en de productiecoöperatie.

De werknemerscoöperatie


De werknemerscoöperatie sluit arbeidsovereenkomsten met de leden in ruil voor het behartigen van de materiële belangen van de leden waar het gaat om werk en inkomen. De werknemerscoöperatie kan een variant zijn van de eigenaarscoöperatie, in het bijzonder waar het gaat om een beperkt aantal werknemers. Voorbeelden hiervan zijn drukkerijen en ambachtelijke bedrijven die als werknemersproductiecoöperatie zijn opgezet.
Bouw en Ontwerp We Are Konzept
Vaak bekeken pagina's: