Triple Fundament

De rechtsvormkeuze is de belangrijkste beslissing voor de ondernemer bij de opstart van zijn onderneming. De civielrechtelijke aspecten zijn het belangrijkst, zowel op korte termijn als op langere termijn in het bestaan van de onderneming. In de grafiek geven wij een voorbeeld van de triple fundament theorie, waarbij de rangorde als volgt is weergegeven:
              
                                1. Het juridisch fundament
                                2. Het bedrijfseconomisch fundament
                                3. Het fiscaal fundament

De belangrijkste peiler van deze theorie is dat de civielrechtelijke opbouw van de onderneming uitgaat van een rechtspersoonlijkheid bezittende onderneming, in dit geval de coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid. Door deze keuze wordt horizontale en verticale aansprakelijkheid voor het ondernemen ten aanzien van de leden uitgesloten. Dit gegeven bevordert uiteraard de samenwerking tussen mensen en bedrijven, privevermogen en zakelijk vermogen blijven met deze keuze strikt gescheiden, zowel tussen de leden onderling als ook naar derden. Schematisch ziet u dat uw onderneming rust op de drie fundamenten met ieder hun eigen karakteristieken. In het geheel van deze wesite komen wij steeds terug op deze fundamententheorie.


                                              Schematisch beeld van het triple fundament.
Bouw en Ontwerp We Are Konzept
Vaak bekeken pagina's: