vof oprichten

De vennootschap onder firma is een samenwerkingsvorm waarin u samen met één of meer partners een bedrijf voert. U en uw partners zijn dan de vennoten of firmanten. Kenmerkend voor deze ondernemingsvorm is dat iedere vennoot iets inbrengt in het bedrijf: geld, goederen, arbeidskracht en/of goodwill.

Vereisten vof oprichten


Het oprichten van een vof is in feite vormvrij. Het is geen dwingende eis dat er een vennootschapsakte wordt opgesteld. Het is wel aan te raden om de afspraken tussen de vennoten schriftelijk vast te leggen. Bij het opstellen van een vennootschapsakte kan een accountant of een juridisch adviseur u behulpzaam zijn. Het is ook verstandig om de akte bij de notaris vast te leggen.
In het vennootschapscontract kan onder meer worden opgenomen:
  • de naam van de vennootschap;

  • het doel van de vennootschap;

  • de inbreng van de vennoten; dit kan geld zijn, maar ook arbeid, goederen, goodwill, knowhow, etc.;

  • de verdeling van winst en delging van verliezen;
  • 
de verdeling van de bevoegdheid;

  • afspraken over ziekte;
  • 
afspraken over vakantiedagen.

Aangezien een vennootschap onder firma per definitie een onderneming uitoefent, is inschrijving van de vennootschap in het handelsregister verplicht.
Bouw en Ontwerp We Are Konzept
Vaak bekeken pagina's: