Voorlopig geen kabinetsreactie rapport commissie Van Dijkhuizen

Geplaatst op: 12-07-13
Het lijkt erop dat het kabinet niet van plan is iets met de door de commissie Van Dijkhuizen gedane voorstellen te gaan doen. In een brief aan de Tweede Kamer zegt de staatssecretaris van Financiën namelijk toe dat het kabinet voor 1 april 2014 met een reactie komt. Als reden voor deze vertraging voert de staatssecretaris de drukte op het departement, ondermeer in verband met het Belastingplan 2014, aan.

Bouw en Ontwerp We Are Konzept
Vaak bekeken pagina's: