Vergoeding adviseur geen verkoopkosten deelneming

Geplaatst op: 04-09-13

Aan- en verkoopkosten van deelnemingen vallen onder de deelnemingsvrijstelling. Dat betekent dat zij niet aftrekbaar zijn van de winst. Onder het begrip verkoopkosten vallen uitgaven als advocaatkosten, schadevergoedingen en dergelijke. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1994 het begrip aankoopkosten van een deelneming uitgelegd als de kosten die een vennootschap moet maken om de deelneming aan te kunnen kopen. De rechtbank Breda leidt uit dit arrest af dat de begrippen aan- en verkoopkosten beperkt uitgelegd moeten worden. Kosten die enig verband houden met de aan- of verkoop van een deelneming, maar die niet noodzakelijk gemaakt moesten worden, vallen er niet onder.

Volgens de rechtbank hoort de vergoeding die een BV betaalde aan een adviseur om hem te laten profiteren van de verkoopopbrengst van een deelneming niet tot de verkoopkosten van de deelneming. Het gaat niet om kosten die de BV heeft moeten maken om de deelneming te kunnen verkopen. De rechtbank oordeelde dat de betaalde vergoeding aftrekbaar was.


Bouw en Ontwerp We Are Konzept
Vaak bekeken pagina's: