Behandeling wetsvoorstellen aanpassing pensioenen

Geplaatst op: 12-07-13

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen betreffende de verlaging van de opbouwmogelijkheden voor pensioen en de invoering van pensioenaanvullingsregelingen aangenomen. Het eerste wetsvoorstel beperkt de fiscale begunstiging van pensioenopbouw door verlaging van de opbouwpercentages per dienstjaar en beperking van de grondslag waarover pensioen kan worden opgebouwd tot € 100.000. Het tweede wetsvoorstel betreft de invoering van een spaarfaciliteit in box 3, waardoor een totale pensioenopbouw kan worden gerealiseerd die vergelijkbaar is met een opbouw van 1,85% per dienstjaar.

De staatssecretaris van Financiën heeft de Eerste Kamer gevraagd om beide wetsvoorstellen met spoed te behandelen.


Bouw en Ontwerp We Are Konzept
Vaak bekeken pagina's: