Compartimentering deelnemingsvoordeel door overgangsrecht

Geplaatst op: 12-07-13

Door de werking van de deelnemingsvrijstelling zijn de voordelen die een BV of NV geniet uit een deelneming vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Tot de voordelen behoren niet alleen uitkeringen van dividend, maar ook de waardestijgingen van de aandelen. Er is sprake van een deelneming bij een belang in een andere vennootschap van 5% of meer. Tot 1 januari 2007 was de deelnemingsvrijstelling ook van toepassing op een belang van minder dan 5% dat als een gelijkgestelde deelneming werd aangemerkt. Vanaf 1 januari 2007 gold overgangsrecht voor gelijkgestelde deelnemingen, waardoor de deelnemingsvrijstelling nog tot 1 januari 2010 van toepassing was.

Een BV kocht in 2004 een belang van 4,7% in een beursgenoteerde vennootschap voor € 35 miljoen. Op 31 december 2006 was de waarde van het belang gestegen tot € 39 miljoen. Eind 2009 was de waarde fors gedaald tot € 14 miljoen. In 2010 werd het belang verkocht voor € 22 miljoen. De vraag was wat de consequenties daarvan waren voor de winst van de BV.

Volgens de rechtbank Den Haag viel de waardedaling tot € 14 miljoen onder de werking van de deelnemingsvrijstelling. De afwaardering tot dat bedrag kwam niet ten laste van het resultaat van de BV. Uitgaande van een waarde van € 14 miljoen op 1 januari 2010 behaalde de BV een resultaat van € 8 miljoen bij de verkoop van het belang. Op dat resultaat was de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing. De BV vond dat een onredelijke uitkomst, omdat een niet behaalde winst werd belast. De rechtbank erkende dat door de sfeerovergang in combinatie met compartimentering van de waardeontwikkeling de belaste uitkomst niet overeenkwam met het economische resultaat. De rechtbank vond echter niet dat sprake was van een onredelijke wetstoepassing.


Bouw en Ontwerp We Are Konzept
Vaak bekeken pagina's: